Kenmerken van de Sport BSO

Het doel van Sport BSO De Palmboom is om de kinderen een sportieve naschoolse opvang aan te bieden:

 • Op een plek waar de kinderen zich fijn en veilig voelen;
 • waarbij we de kinderen op een speelse manier kennis laten maken met sport en spel;
 • zodat de kinderen kennis maken met de verschillende takken van sport;
 • door de activiteiten aan te passen aan het niveau van de groep;
 • doordat de kinderen lekker actief bezig zijn verbeteren de motorische vaardigheden;
 • Tegenwoordig hebben kinderen veel keuze in hun vrijetijdsbesteding, waarbij vaak voor de computer of tv gekozen wordt. We willen de kinderen leren dat er veel meer mogelijkheden van vrijetijdsbesteding zijn, en laten ervaren dat het gezellig, leuk en lekker is om actief bezig te zijn.
 • Het voordeel van actief bezig zijn is dat de conditie, kracht, lenigheid, uithoudingsvermogen en coördinatie zal verbeteren. Daarnaast maken de kinderen kennis met de grondvormen van bewegen (rennen, klimmen, klauteren, balanceren, springen, mikken).
 • Bij Sport BSO De Palmboom willen we de kinderen betrekken bij het aanbod. Er zal ook verschillend aanbod zijn (“vrij spelen”, intensief, gestructureerd, open, enz.) Hierbij leren we de kinderen omgaan met elkaar, de regels, winst en verlies, emoties en het materiaal.

Combinatie van reguliere en Sport BSO

De Palmboom verwacht dat er maatschappelijk vraag blijft naar een kleinschalige kinderopvang. Daarbij blijft de ambitie van De Palmboom om deze kleinschaligheid van de opvang in combinatie met een vast team te continueren. Voortzetting van de opvang zal vanwege veranderende inzichten en wijzigingen in de regelgeving een altijd doorgaand proces blijven, waarbij nieuwe kansen met beide handen zullen worden aangepakt. Deze nieuwe kansen en ontwikkelingen pakken wij in samenwerking met het pedagogisch team en de oudercommissie op.

De continuïteit van de opvang kan alleen worden gegarandeerd als er een contante instroom van kinderen blijft. Het leveren van een goede opvang voor de kinderen is de beste reclame die er is. Wij ervaren dat mond tot mond reclame voor (aankomende) ouders de meest gebruikte manier is om tot een keuze te komen.

Wat doet uw kind?

Het accent van de opvang ligt op het aanbieden van laagdrempelige sport en spel. Denk daarbij aan voetbal, hockey of trefbal. En spelletjes zoals tikkertje, overlopertje, hints en allerlei spelletjes waarbij kinderen zich gemakkelijk aan kunnen sluiten. Daarnaast is er voldoende gelegenheid om rustig een boekje te gaan lezen, te luieren, huiswerk te maken of binnen te spelen. Sport is ons hoofdthema, maar het allerbelangrijkste vinden wij dat de kinderen na school een plek hebben waar ze zich thuis voelen en het naar hun zin hebben.

Bij het opstellen van het programma wordt uiteraard rekening gehouden met de verschillende leeftijden van de kinderen.

Hoe ziet het programma van een BSO middag eruit?

BSO medewerker treft op sportveld voorbereidingen voor sportactiviteiten

14.30 uur: BSO medewerkers gaan naar basisschool om kinderen op te halen

15.15 uur: Kinderen komen met BSO medewerkers aan op sportpark

We gaan eerst wat drinken en fruit eten

15.30 uur: Aanvang sportactiviteiten (en bij heel slecht weer binnen activiteiten)

17.00 uur: Vanaf dit tijdstip kunnen kinderen door hun ouders worden opgehaald.

18.30 uur: Sport BSO sluit

 

Hoe ziet het programma van een BSO-vakantiedag eruit?

08.00 uur         De kinderen worden gebracht en kunnen vrij spelen.

09.30 uur         Tafelmoment, cracker met hartig beleg.

10.00 uur         Een binnen- of buitenactiviteit conform vastgesteld vakantie-activiteitenprogramma.

12.00 uur         Lunchen.

12.30 uur         Een binnen- of buitenactiviteit conform vastgesteld vakantie activiteitenprogramma.

15.00 uur         Eet- en drinkmoment.

15.45 uur         Speelmoment binnen of buiten.

16.30 uur         Kinderen gaan handen wassen en gaan allemaal aan tafel fruit eten.

17.00 uur         Bij het ophalen door de ouders vertellen we hoe de dag is verlopen, wat de kinderen hebben gedaan en of er bijzonderheden zijn.

18:30 uur         Sport BSO sluit

 

De activiteiten vinden zoveel mogelijk in de buitenlucht plaats. Sport BSO De Palmboom is gevestigd op het sportpark van voetbalvereniging Van Nispen aan de Sportlaan 31 in De Zilk. Daar heeft Sport BSO De Palmboom de beschikking over een kunstgrasveld, en de sportkantine. Bij slecht weer wordt naar binnen uitgeweken.

Wie zijn wij?

Sport BSO De Palmboom is onderdeel van Kinderopvang De Palmboom. Wij zijn een kleinschalige kinderopvang gevestigd in De Zilk. We bieden dagopvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar, daarnaast hebben we in de ochtenden een peuterschool voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Tevens bieden we op onze Brede school locatie aan de Hafkenscheidtlaan in De Zilk Voorschoolse-, Tussen schoolse, Naschoolse en Vakantieopvang aan voor basisschool scholieren.

Onze Sport BSO haalt uitsluitend kinderen op bij Brede School De Egelantier.

Uw kind zal worden begeleid door ervaren medewerkers die de veiligheid en het welzijn van uw kind voorop stellen. De medewerkers zijn sociaal pedagogisch geschoold en hebben een sportieve achtergrond.

Pedagogisch beleid

Bij Sport BSO De Palmboom hebben we een uitvoerig pedagogisch beleidsplan waarin we hebben vastgelegd op welke manier we met de kinderen omgaan en wat wij willen bereiken.

U kunt ons actueel pedagogisch beleidsplan inzien via deze link.

Onze locatie

We mogen van voetbalvereniging Van Nispen iedere maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag de sportkantine gebruiken. In de schoolvakanties kunnen we de gehele dag gebruik maken van de kantine. Er zijn op die momenten geen andere gebruikers in de sportkantine. Er zijn diverse meubelstukken en materialen van ons in de sportkantine aanwezig, onder andere daarmee creëren we een “huiselijke” en gezellige hoek waar we maximaal 22 kinderen opvangen.

Naast het gebruik van de sportkantine gebruiken we dagelijks (behalve bij heel slecht weer) (kunstgras) veld 1. De Sport BSO heeft de beschikking over een berging welke gevuld zal zijn met een diversiteit aan sportmaterialen.

Landelijk register kinderopvang

Sport BSO De Palmboom is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang onder nummer 230021207.

Iedere kinderopvang heeft in het Landelijk Register Kinderopvang een uniek registratienummer. Ouders moeten dit nummer aan de Belastingdienst doorgegeven bij het aanvragen van een kinderopvangtoeslag.

U kunt alleen in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag als u gebruik maakt van een kinderopvangvoorziening die in het Landelijk Register Kinderopvang staat.

Meer informatie vindt u op www.landelijkregisterkinderopvang.nl

Oudercommissie

Voor Sport BSO De Palmboom is het belangrijk om samen met ouders te overleggen over de inhoud en kwaliteit van onze kinderopvang. De op- en aanmerkingen, aanbevelingen en suggesties maken het, dat wij met zijn allen het beste uit de dagelijkse kinderopvang kunnen halen.

De oudercommissie adviseert onder andere gevraagd en ongevraagd over de volgende onderwerpen:

 • Algemeen kwaliteitsbeleid
 • Pedagogisch beleidsplan
 • Voedingsbeleid
 • Beleid veiligheid en gezondheid
 • De centraal vastgestelde openingstijden
 • Wijzigingen van de prijs

De oudercommissie van Sport BSO De Palmboom bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders en verzorgers van geplaatste kinderen en vergadert circa 4 x per jaar. De notulen van deze vergaderingen vindt u terug in onderstaande tabel.

Klachten

Een klacht? De Palmboom maakt er werk van!

De Palmboom wil een goede service bieden. Dat geldt ook als ouders een klacht hebben. Het is van belang dat u het laat weten als u niet tevreden bent omdat dan aan een goede oplossing gewerkt kan worden. Bovendien leert de organisatie van gegronde klachten.

U kunt onze klachtenregeling inzien via deze link.